OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Obowiązek opracowania „Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem”, wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138 z 2010 r., poz. 931).

Powyższy przepis prawny wprowadził do polskiego prawodawstwa obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywę nowego podejścia, to jest Dyrektywę ATEX 137.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem według w/w Rozporządzenia powinien zawierać w szczególności:

1) opis środków ochronnych, które zostaną podjęte w celu spełnienia wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz ograniczenia szkodliwych skutków wybuchu;

2) wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją na strefy;
3) oświadczenie pracodawcy, że:
a) miejsca pracy, urządzenia, a także urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane, używane i konserwowane w sposób zapewniający bezpieczne i właściwe ich funkcjonowanie,
b) urządzenia spełniają wymagania przewidziane w przepisach dotyczących minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,
c) została dokonana ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej;
4) terminy dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych,
5) określenie, dla wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy:
a) środków ochronnych,
b) zasad koordynacji stosowania tych środków przez pracodawcę odpowiedzialnego za miejsce pracy,
c) celu koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania.
4. Pracodawca może łączyć dokument zabezpieczenia przed wybuchem z innymi, podobnymi dokumentami lub sprawozdaniami o tym samym znaczeniu, opracowanymi na podstawie odrębnych przepisów.

Szukaj

KALENDARZ

maj 2022
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031